Udviklingsråd

Medlemmer:
Ingolf Jørgensen (formand)
Severin Sivesgaard (kasserer)
Michael Erbs

Mia

Anna

Hans Philip

kontakt: bjerndrupiudvikling@gmail.com

I Bjerndrup har vi de seneste par måneder, lige som resten af Danmark været præget af Corona virus, men derfor har vi alligevel fortsat arbejdet i Bjerndrup Udviklingsråd med nye projekter til Bjerndrup, og her vil vi kort lige fortælle lidt om status for disse projekter.

Desværre har Corona betydet at vi ikke har haft mulighed for at afholde et orienteringsmøde for alle byens borgere. Det havde vi håbet på, f.eks. i forbindelse med Ren Dag, som vi desværre også har måttet skubbe til efteråret 2020.

I øjeblikket arbejder vi i Bjerndrup Udviklingsråd på følgende 3 projekter.

  • Minigolf bane i Byparken
  • Hjertestier med udgangspunkt fra Byparken
  • Opsætning af 2 stk. shelters i Byparken
  • Opsætning af skiltning til Byparken

Minigolf bane:

Vi arbejder på at etablere en 18 hullers minigolf bane i Byparken, og det er planen at banen skal være åben for alle.

Banerne bygges som betonstøbte baner, og skal udformes som bogstaver, med teksten ”BJERNDRUP-MINIGOLF”. Minigolf banen placeres rundt om søen.

Status er at der er ansøgt og modtaget 10.000 kr. fra Mærkens Fonden til indkøb af byggematerialer, og arbejdet forventes at starte op i løbet af kort tid.

Vi starter ud med i første omgang at planlægge de 3 første baner.

Skulle du have tid og lyst til at give en hånd med, kan vi altid bruge hjælpere. Kontakt venligst Ingolf, 41 11 98 88. eller ikj@ikj-dk.dk Vi skal bruge folk til at grave, blande beton m.v.

Hjertesti:

Bjerndrup Udviklingsråd arbejder i øjeblikket i samarbejde med Hjerteforeningen, på at etablere 2 Hjertestier, som tager udgangspunkt i Bjerndrup Bypark.

Der etableres en kort sti, på ca. 1,5 km og en lidt længere på ca. 3,5 km.

Status er at der er modtaget materialer fra Hjerteforeningen, som leverer skilte og pæle. Der vil i løbet af kort tid blive opsat pæle og skilte på stierne, og så snart situationen omkring Corona gør at der kan afholdes en indvielse, vil vi i samarbejde med Hjerteforeningen indkalde til det.

Shelters:

Bjerndrup Udviklingsråd har ansøgt Aabenraa Kommune om tilskud til opførelse af 2 stk. shelters i Byparken, og vi har modtaget tilskud fra kommunen.

Det er planen at de 2 shelters skal placeres i Byparken lige sydvest for søen

Status er at vi er i gang med at bygge shelterne, og har du tid og lyst til at give en hånd med, så kan vi godt bruge folk, der har lyst til at arbejde med træ.

Shelterne skal forventeligt opsættes i løbet af sommeren, så de kan blive klar til brug.

Skiltning:

Bjerndrup Udviklingsråd har ansøgt Aabenraa Kommune og tilladelse penge til opsætning af skilt ved Bjerndrupvej, med henvisning til Bjerndrup Bypark, og dette er faldet på plads.

Derudover er der indkøbt skilte til opsætning ved hhv. Byparken og Forsamlingshuset.

Skiltet ved Bjerndrupvej opsættes af kommunen, men først når vores shelters er opsat.

Skilte ved Byparken og Forsamlingshuset opsættes snarest muligt.

Har du spørgsmål til Bjerndrup Udviklingsråds planer, så er du velkommen til at kontakte os.

Har du lyst til at give en hånd med til de forskellige opgaver, så kontakt Ingolf 41 11 98 88.eller ikj@ikj-dk.dk

Bjerndrup Udviklingsråd

Ingolf

Mia

Anna

Severin

Hans Philip

Michael

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Bjerndrup By. All Rights Reserved